fbpx

Login

Signup

Posted By

Ukrainian product enters the South African market

February 14, 2022 | 0 Comments
featured-image

Українською нижче

 

The Ukrainian Association of South Africa in the framework of UAZA Business Club is in a hurry to share with you the wonderful news – internationally recognized products of Ukrainian manufacturers are entering the South African market.

3BMG Technologies CC company, which is a member of the UAZA Business Club, is proud to offer you “RICHARD” and “CURTIS” teas. From now you can enjoy your favorite drink and treat your family, friends and acquaintances to a Ukrainian product without the hassle of air baggage transportation or long waiting periods for postal delivery.

About the products

The high quality of the “RICHARD” and “CURTIS” brands has been confirmed by numerous awards at international tasting competitions and will not leave tea connoisseurs indifferent.

High-quality raw materials of our brands are grown on the best plantations in Sri Lanka (Ceylon), China, India, Kenya and Vietnam, packaged at a production complex near Kyiv and exported to more than 50 countries.

You can buy “RICHARD” and “CURTIS” teas at an attractive price in our online store.

About the company

3BMG Technologies CC company, the exclusive importer and distributor of world-renowned Ukrainian “RICHARD” and “CURTIS” brands of tea in South Africa, invites you to join its ranks.

Our company is a team of Ukrainian women living in South Africa and local representatives with more than 10 years of experience in import-export business. We are proud of the opportunity to represent Ukrainian brands on the international arena, as well as the fact that we have a chance to involve Ukrainians of South Africa and develop the business by joint efforts in a friendly and positive atmosphere.

If you are proactive, sociable and fluent in English (knowledge of other South African languages ​​is an added bonus) and want to be a part of our team as a Sales Representative in your city and / or have experience in social media as a Social Media Manager – please join us!

If you own a business in South Africa and / or in other South African countries or work in a corporation (hotel, restaurant, spa, shop, etc.), we invite you to work with us – “RICHARD” and “CURTIS” brands are new, bright and a quality alternative to existing brands!

About UAZA Business Club

Ukrainian Association Business Club in SA offers: 

 1. Promoting your business via UAZA information network: 
  1. Ukrainians living in SA, 
  2. South Africans interested in Ukraine-SA cooperation,
  3. A wider network of South Africans in different provinces.  
 2. Networking Meetings – once every (3) month, a meeting of the business club members (hybrid form) to learn about potential synergies and how we can make our business work better. The club members define topics for the meetings, so take the conversation that matter for you to the club!
 3. Presenting information about club members at the UAZA and public events – sharing information about each other at the public events allows promoting cooperation and learning about best practices. 

UAZA. Unity is our strength! 

Українська Асоціація в ПАР в рамка UAZA Бізнес клубу поспішає поділитися з Вами чудовою новиною – міжнародно визнана продукція українського виробника виходить на Південно-Африканськоий ринок.

Компанія 3BMG Technologies CC, яка є членом UAZA Бізнес клубу, з гордістю пропонує Вашій увазі чаї RICHARD та CURTIS. Відтепер Ви можете насолоджуватися улюбленим напоєм і почастувати сім’ю, друзів та знайомих чимось українським без метушні перевезення в авіабагажі чи довгого очікування поштових відправлень.

Про продукцію

Висока якість продукції торгових марок RICHARD та CURTIS підтверджена численними нагородами міжнародних дегустаційних конкурсів і не залишить байдужими поціновувачів чаю.

Високоякісна сировина наших брендів вирощується на кращих плантаціях Шрі-Ланки (о.Цейлон), Китаю, Індії, Кенії та В’єтнаму, пакується на виробничому комплексі поблизу Києва та експортується у понад 50 країн світу.

Ви можете придбати RICHARD та CURTIS за привабливою ціною в нашому онлайн магазині.

Про компанію

Компанія 3BMG Technologies CC, ексклюзивний імпортер та дистриб’ютор визнаних у світі українських торгових марок чаїв RICHARD та CURTIS в Південно-Африканській Республіці, запрошує Вас долучитися до своїх лав. Наша компанія – це команда українок, що проживають у ПАР, і місцевих представників, з досвідом роботи в бізнесі та імпорті-експорті більше 10 років. Ми пишаємося можливістю представляти українські бренди на міжнародній арені, а також тим, що маємо шанс долучити до цього українців Південної Африки і розвивати справу нашими спільними зусиллями в дружній та позитивній атмосфері.

Якщо Ви проактивні, комунікабельні та добре володієте англійською мовою (знання інших мов ПАР – додатковий плюс), бажаєте стати частиною нашої команди у якості Sales Representative у своєму місті та/або маєте досвід у роботі в соцмережах у якості Social Media Manager – приєднуйтеся!

Якщо ви володієте власним бізнесом у ПАР та/або в інших країнах південної Африки чи працюєте у корпорації (в готельному, ресторанному, спа-бізнесі, магазині та інше), ми запрошуємо Вас співпрацювати з нами – бренди RICHARD та CURTIS це нова, яскрава та якісна альтернатива існуючим торговим маркам!

Про UAZA бізнес клуб

Бізнес клуб в рамках Української Асоціації в ПАР пропонує:

 1. Просування вашого бізнесу через інформаційну мережу УАПАР: українці, які проживають в ПАР, південно-африканці зацікавлені у співробітництві Україна-ПАР, ширша мережа південно-африканців у різних провінціях.
 2. Тематичні зустрічі – раз на (3) місяці, зустріч членів бізнес-клубу (гібридна форма), щоб дізнатися про потенційну синергію та про те, як ми можемо покращити роботу нашого бізнесу. Учасники клубу визначають теми для зустрічей, тож пропонуйте актуальну для вас розмову для розгляду в клубі!
 3. Презентація інформації про членів клубу на заходах УАПАР та інших публічних подій  – обмін інформацією один про одного на публічних заходах дозволяє розвивати співпрацю та вивчати кращі практики.

 

УАПАР. Єдність – наша сила!